Po použití príkazu /spawn padne server

Technická podpora k herním serverům Minecraft a Tekkit
Message
Autor
erik1234567891011
Příspěvky: 430
Registrován: 07 led 2015, 13:49
Reputation: 0

Po použití príkazu /spawn padne server

#1 Příspěvekod erik1234567891011 » 09 bře 2020, 13:45

PROBLĚM VYRIESENYPekný deň. Keď na servery zadám príkaz /spawn, /setspawn. Padne celý server. Už vážne neviem čo s tým mám robiť. Prosím o pomoc. Prikladám log po poslednom reštarte.
Spoiler: zobrazit
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: The server has stopped responding!
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Please report this to http://www.spigotmc.org/
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Be sure to include ALL relevant console errors and Minecraft crash reports
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Spigot version: git-Spigot-79a30d7-acbc348 (MC: 1.12.2)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Server thread dump (Look for plugins here before reporting to Spigot!):
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 18 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer.parkAndCheckInterrupt(AbstractQueuedSynchronizer.java:836)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer.doAcquireShared(AbstractQueuedSynchronizer.java:967)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer.acquireShared(AbstractQueuedSynchronizer.java:1283)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.locks.ReentrantReadWriteLock$ReadLock.lock(ReentrantReadWriteLock.java:727)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.storage.AsyncStorageObjectHolder.acquireReadLock(AsyncStorageObjectHolder.java:46)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.spawn.SpawnStorage.getSpawn(SpawnStorage.java:50)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.spawn.Commandspawn.respawn(Commandspawn.java:51)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.spawn.Commandspawn.run(Commandspawn.java:33)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.commands.EssentialsCommand.run(EssentialsCommand.java:180)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.Essentials.onCommandEssentials(Essentials.java:527)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.spawn.EssentialsSpawn.onCommand(EssentialsSpawn.java:64)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:141)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:648)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:1401)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1236)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:45)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:1)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:13)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.SystemUtils.a(SourceFile:46)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Entire Thread Dump:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: pool-23-thread-1
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 982 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:442)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: process reaper
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 976 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(SynchronousQueue.java:460)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(SynchronousQueue.java:362)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(SynchronousQueue.java:941)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1073)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty Epoll Server IO #3
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 974 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait0(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:114)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWait(EpollEventLoop.java:235)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:252)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty Epoll Server IO #2
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 973 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait0(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:114)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWait(EpollEventLoop.java:235)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:252)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty Epoll Server IO #1
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 932 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait0(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:114)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWait(EpollEventLoop.java:235)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:252)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: File IO Thread
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 61 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.FileIOThread.c(SourceFile:51)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.FileIOThread.run(SourceFile:30)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Query Listener #1
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 46 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Thread is waiting on monitor(s):
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Locked on:java.net.PlainDatagramSocketImpl.receive0(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Locked on:java.net.AbstractPlainDatagramSocketImpl.receive(AbstractPlainDatagramSocketImpl.java:143)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Locked on:java.net.DatagramSocket.receive(DatagramSocket.java:812)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Locked on:java.net.DatagramSocket.receive(DatagramSocket.java:812)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.net.PlainDatagramSocketImpl.receive0(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.net.AbstractPlainDatagramSocketImpl.receive(AbstractPlainDatagramSocketImpl.java:143)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.net.DatagramSocket.receive(DatagramSocket.java:812)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.RemoteStatusListener.run(SourceFile:269)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-12
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 42 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Object.wait(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.join(Thread.java:1252)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.join(Thread.java:1326)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.Acrobot.ChestShop.Updater.Updater.waitForThread(Updater.java:289)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.Acrobot.ChestShop.Updater.Updater.getLatestType(Updater.java:241)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.Acrobot.ChestShop.Updater.Updater.shouldUpdate(Updater.java:508)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.Acrobot.ChestShop.Updater.Updater.versionCheck(Updater.java:466)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.Acrobot.ChestShop.Updater.Updater.access$400(Updater.java:41)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.Acrobot.ChestShop.Updater.Updater$UpdateRunnable.run(Updater.java:586)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Jobs-BufferedPaymentThread
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 41 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: me.zford.jobs.tasks.BufferedPaymentThread.run(BufferedPaymentThread.java:38)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Jobs-DatabaseSaveTask
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 40 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: me.zford.jobs.tasks.DatabaseSaveThread.run(DatabaseSaveThread.java:38)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Timer-2
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 32 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Object.wait(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Abandoned connection cleanup thread
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 31 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Object.wait(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.mysql.jdbc.AbandonedConnectionCleanupThread.run(AbandonedConnectionCleanupThread.java:64)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-10
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 30 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: fakahedaminequery.QueryServer.run(QueryServer.java:77)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Timer-1
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 28 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Object.wait(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Timer-0
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 27 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Object.wait(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty Epoll Server IO #0
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 26 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait0(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:114)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWait(EpollEventLoop.java:235)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:252)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: ObjectCleanerThread
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 25 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Object.wait(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.util.internal.ObjectCleaner$1.run(ObjectCleaner.java:54)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Spigot Metrics Thread
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 24 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Object.wait(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Spigot Watchdog Thread
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 23 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: sun.management.ThreadImpl.dumpThreads0(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: sun.management.ThreadImpl.dumpAllThreads(ThreadImpl.java:454)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.spigotmc.WatchdogThread.run(WatchdogThread.java:76)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server console handler
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 21 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Thread is waiting on monitor(s):
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Locked on:java.io.BufferedInputStream.read(BufferedInputStream.java:265)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:261)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:198)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.io.FileInputStream.readBytes(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.io.FileInputStream.read(FileInputStream.java:255)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.io.BufferedInputStream.fill(BufferedInputStream.java:246)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.io.BufferedInputStream.read(BufferedInputStream.java:265)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:137)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:246)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:261)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:198)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readCharacter(ConsoleReader.java:2145)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readLine(ConsoleReader.java:2349)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer$2.run(DedicatedServer.java:85)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-4
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 22 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.util.TerminalConsoleWriterThread.run(TerminalConsoleWriterThread.java:35)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: DestroyJavaVM
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 20 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 18 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer.parkAndCheckInterrupt(AbstractQueuedSynchronizer.java:836)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer.doAcquireShared(AbstractQueuedSynchronizer.java:967)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer.acquireShared(AbstractQueuedSynchronizer.java:1283)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.locks.ReentrantReadWriteLock$ReadLock.lock(ReentrantReadWriteLock.java:727)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.storage.AsyncStorageObjectHolder.acquireReadLock(AsyncStorageObjectHolder.java:46)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.spawn.SpawnStorage.getSpawn(SpawnStorage.java:50)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.spawn.Commandspawn.respawn(Commandspawn.java:51)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.spawn.Commandspawn.run(Commandspawn.java:33)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.commands.EssentialsCommand.run(EssentialsCommand.java:180)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.Essentials.onCommandEssentials(Essentials.java:527)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: com.earth2me.essentials.spawn.EssentialsSpawn.onCommand(EssentialsSpawn.java:64)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:141)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:648)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:1401)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1236)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:45)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:1)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:13)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.SystemUtils.a(SourceFile:46)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server Infinisleeper
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 19 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer$1.run(DedicatedServer.java:60)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: NonBlockingInputStreamThread
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 16 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Object.wait(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.run(NonBlockingInputStream.java:278)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Snooper Timer
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 14 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Object.wait(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Signal Dispatcher
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 4 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Finalizer
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 3 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Object.wait(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:216)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Reference Handler
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: PID: 2 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Object.wait(Native Method)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.Object.wait(Object.java:502)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Reference.java:191)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:153)
[12:26:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------

Ip servera 82.208.17.13:27838

Zpět na „Minecraft, Tekkit“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: MSN [Bot] a 24 hostů